:: دوره 6، شماره 2 - ( 6-1397 ) ::
جلد 6 شماره 2 صفحات 189-165 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط بین شدت جزیره حرارتی و اختلاف خصوصیات بیوفیزیکی اراضی ساخته‌ شده و غیر ساخته‌شده (مطالعه موردی: شهرهای شرق استان مازندران)
محمد کریمی فیروزجائی ، مجید کیاورز*
دانشگاه تهران
چکیده:   (3066 مشاهده)
خصوصیات بیوفیزیکی و دمای سطح از پارامترهای کلیدی برای کنترل و ارزیابی فرآیندهای فیزیکی و شیمیایی سطح زمین محسوب میشوند. هدف از مطالعه حاضر بررسی و تحلیل ارتباط بین شدت جزیره حرارتی و اختلاف خصوصیات بیوفیزیکی اراضی ساختهشده و غیر ساختهشده می‌باشد. برای این منظور، از 4 تصویر ماهواره‌ای لندست 8 و محصول بخار آب مودیس برای 22 فروردین 1395، 9 تیر1395، 5 شهریور1393 و 8 آبان 1393 محدوده شهرهای قائمشهر، ساری، نکا و بهشهر استفاده شده است. برای استخراج دمای سطح از الگوریتم تک کاناله، استخراج خصوصیات بیوفیزیکی سطح از ترکیبهای باندی تسلدکپ و برای استخراج اراضی ساختهشده از ترکیب باندی جدیدی استفاده شده است. درنهایت وضعیت دما و خصوصیات بیوفیزیکی سطح برای اراضی ساخته‌شده و غیرساختهشده بررسی و ارتباط آنها با شدت جزیره حرارتی برای هر 4 محدوده جغرافیایی مورد مطالعه در 4 ماه مختلف بررسی شده است. نتایج بررسی ارتباط بین دما و خصوصیات بیوفیزیکی، ضریب همبستگی 0.88 را نشان میدهد. افزایش اختلاف خصوصیات بیوفیزیکی سطوح اراضی ساختهشده و غیرساخته‌شده سبب افزایش اختلاف دمای سطح دو نوع اراضی و تشدید پدیده جزیره حرارتی شهری میگردد به همین دلیل اختلاف میانگین دمای اراضی ساختهشده و غیرساخته شده با توجه به محدوده جغرافیایی و زمانی مورد مطالعه بین 4/6-3/0 درجه کلوین متغیر میباشد. بیشترین و کمترین مقدار شدت جزیره حرارتی به ترتیب مربوط به محدودهی قائمشهر در 9 تیر 1395 با 0.5768 و محدوده نکا در 5 شهریور 1393 با 0.03 میباشد.
واژه‌های کلیدی: ارتباط، شدت جزیره حرارتی، خصوصیات بیوفیزیکی، اراضی ساخته‌شده، اراضی غیر ساخته‌شده.
متن کامل [PDF 3456 kb]   (1079 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سنجش از دور
دریافت: 1396/7/23 | پذیرش: 1396/11/11 | انتشار: 1397/6/31
فهرست منابع
1. [1] N. Brunsell, "Characterization of land-surface precipitation feedback regimes with remote sensing," Remote Sensing of Environment, vol. 100, no. 2, pp. 200-211, 2006.
2. [2] N. Schwarz, U. Schlink, U. Franck, and K. Großmann, "Relationship of land surface and air temperatures and its implications for quantifying urban heat island indicators—An application for the city of Leipzig (Germany)," Ecological Indicators, vol. 18, pp. 693-704, 2012.
3. [3] R. Amiri, Q. Weng, A. Alimohammadi, and S. K. Alavipanah, "Spatial–temporal dynamics of land surface temperature in relation to fractional vegetation cover and land use/cover in the Tabriz urban area, Iran," Remote sensing of environment, vol. 113, no. 12, pp. 2606-2617, 2009.
4. [4] K. P. Gallo and T. W. Owen, "Satellite-based adjustments for the urban heat island temperature bias," Journal of Applied Meteorology, vol. 38, no. 6, pp. 806-813, 1999. https://doi.org/10.1175/1520-0450(1999)038<0806:SBAFTU>2.0.CO;2 [DOI:10.1175/1520-0450(1999)0382.0.CO;2]
5. [5] L. Liu and Y. Zhang, "Urban heat island analysis using the Landsat TM data and ASTER data: A case study in Hong Kong," Remote Sensing, vol. 3, no. 7, pp. 1535-1552, 2011.
6. [6] M. Santamouris and D. Kolokotsa, "On the impact of urban overheating and extreme climatic conditions on housing, energy, comfort and environmental quality of vulnerable population in Europe," Energy and Buildings, vol. 98, pp. 125-133, 2015.
7. [7] Q. Weng, "Thermal infrared remote sensing for urban climate and environmental studies: Methods, applications, and trends," ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 64, no. 4, pp. 335-344, 2009.
8. [8] C. W. Mackey, X. Lee, and R. B. Smith, "Remotely sensing the cooling effects of city scale efforts to reduce urban heat island," Building and Environment, vol. 49, pp. 348-358, 2012.
9. [9] J. A. Voogt and T. R. Oke, "Thermal remote sensing of urban climates," Remote sensing of environment, vol. 86, no. 3, pp. 370-384, 2003.
10. [10] K. Gallo, A. McNab, T. Karl, J. Brown, J. Hood, and J. Tarpley, "The use of NOAA AVHRR data for assessment of the urban heat island effect," Journal of Applied Meteorology, vol. 32, no. 5, pp. 899-908, 1993. https://doi.org/10.1175/1520-0450(1993)032<0899:TUONAD>2.0.CO;2 [DOI:10.1175/1520-0450(1993)0322.0.CO;2]
11. [11] J. P. Walawender, M. Szymanowski, M. J. Hajto, and A. Bokwa, "Land surface temperature patterns in the urban agglomeration of Krakow (Poland) derived from Landsat-7/ETM+ data," Pure and Applied Geophysics, vol. 171, no. 6, pp. 913-940, 2014.
12. [12] J. Jiang and G. Tian, "Analysis of the impact of land use/land cover change on land surface temperature with remote sensing," Procedia environmental sciences, vol. 2, pp. 571-575, 2010.
13. [13] H. Xiao and Q. Weng, "The impact of land use and land cover changes on land surface temperature in a karst area of China," Journal of environmental management, vol. 85, no. 1, pp. 245-257, 2007.
14. [14] X. Zhang, T. Zhong, X. Feng, and K. Wang, "Estimation of the relationship between vegetation patches and urban land surface temperature with remote sensing," International Journal of Remote Sensing, vol. 30, no. 8, pp. 2105-2118, 2009.
15. [15] S. Haashemi, Q. Weng, A. Darvishi, and S. K. Alavipanah, "Seasonal variations of the surface urban heat island in a semi-arid city," Remote Sensing, vol. 8, no. 4, p. 352, 2016.
16. [16] F. Yuan and M. E. Bauer, "Comparison of impervious surface area and normalized difference vegetation index as indicators of surface urban heat island effects in Landsat imagery," Remote Sensing of environment, vol. 106, no. 3, pp. 375-386, 2007.
17. [17] M. H. A. Baig, L. Zhang, T. Shuai, and Q. Tong, "Derivation of a tasselled cap transformation based on Landsat 8 at-satellite reflectance," Remote Sensing Letters, vol. 5, no. 5, pp. 423-431, 2014.
18. [18] Q. Liu, G. Liu, C. Huang, and C. Xie, "Comparison of tasselled cap transformations based on the selective bands of Landsat 8 OLI TOA reflectance images," International Journal of Remote Sensing, vol. 36, no. 2, pp. 417-441, 2015.
19. [19] Q. Liu, G. Liu, C. Huang, S. Liu, and J. Zhao, "A tasseled cap transformation for Landsat 8 OLI TOA reflectance images," in Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS), 2014 IEEE International, 2014, pp. 541-544: IEEE.
20. [20] H. Xu, "A new index for delineating built‐up land features in satellite imagery," International Journal of Remote Sensing, vol. 29, no. 14, pp. 4269-4276, 2008.
21. [21] M. Waqar, J. Mirza, R. Mumtaz, and E. Hussain, "Development of new indices for extraction of built-up area & bare soil from landsat data," Open Access Scientific Reports, vol. 1, no. 1, pp. 01-04, 2012.
22. [22] A. R. As-Syakur, I. Adnyana, I. W. Arthana, and I. W. Nuarsa, "Enhanced built-up and bareness index (EBBI) for mapping built-up and bare land in an urban area," Remote Sensing, vol. 4, no. 10, pp. 2957-2970, 2012.
23. [23] J. C. Jimenez-Munoz, J. A. Sobrino, D. Skokovic, C. Mattar, and J. Cristobal, "Land Surface Temperature Retrieval Methods From Landsat-8 Thermal Infrared Sensor Data," (in English), Ieee Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 11, no. 10, pp. 1840-1843, Oct 2014.
24. [24] J. C. Jiménez‐Mu-oz and J. A. Sobrino, "A generalized single‐channel method for retrieving land surface temperature from remote sensing data," Journal of Geophysical Research: Atmospheres, vol. 108, no. D22, 2003.
25. [25] H. Xu, Y. Chen, S. Dan, and W. Qiu, "Spatial and temporal analysis of urban heat Island effects in Chengdu City by remote sensing," in Geoinformatics, 2011 19th International Conference on, 2011, pp. 1-5: IEEE.XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 6، شماره 2 - ( 6-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها