نشریه علمی-پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی- اخبار نشریه
تغییر شماره تماس دفتر نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

۱۳

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی:
http://jgit.kntu.ac.ir/find-1.43.10.fa.html
برگشت به اصل مطلب