نشریه علمی-پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی- اطلاعات تماس
تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی دفتر نشریه: تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از میرداماد، پلاک ۱۳۴۶ دانشگاه صنعتی خواجه ‌نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری 

تلفن:   ۲-۸۸۸۷۷۰۷۰  داخلی ۱۰۸ آقای جوانمرد
 نمابر: ۸۸۷۸۶۲۱۳
 صندوق پستی: ۴۴۱۶-۱۵۸۷۵
پست الکترونیک:ejgitkntu.ac.ir
 وب‌سایت: http://jgit.kntu.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی:
http://jgit.kntu.ac.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب