نشریه علمی-پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی- اطلاعات تماس
تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی دفتر نشریه: تهران، خیابان ولی‌عصر، بالاتر از میرداماد، پلاک 1346 دانشگاه صنعتی خواجه ‌نصیرالدین طوسی، دانشکده مهندسی نقشه‌برداری 

تلفن:   2-88877070  داخلی 333 آقای مهندس جوانمرد
 نمابر: 88786213
 صندوق پستی: 4416-15875
پست الکترونیک:ejgitkntu.ac.ir
 وب‌سایت: http://jgit.kntu.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی:
http://jgit.kntu.ac.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب