:: دوره 3، شماره 3 - ( 9-1394 ) ::
جلد 3 شماره 3 صفحات 52-39 برگشت به فهرست نسخه ها
آنالیز سه بعدی استرین به روش لاگرانژی با سری‌های زمانی ایستگاه‌های دائمی GPS بدون پایدارسازی (منطقه مورد مطالعه : واشینگتن)
یاشار توده زعیم، وهاب نفیسی*، علیرضا امیری سیمکویی
دانشگاه اصفهان
چکیده:   (3524 مشاهده)

تغییر شکل زمین یک پدیده‌ی سه بعدی است، پس باید آنالیز پوسته نیز به‌صورت سه بعدی صورت بگیرد. بررسی تغییر شکل با استفاده از دو اپک زمانی نیز روش کارآمدی محسوب نمی‌شود.زیرا ممکن است نتوان به شناخت صحیحی از وقوع پدیده‌های ژئودینامیکیِ رخ داده دست یافت. از این رو می‌بایست مشاهدات دائمی و پیوسته از موقعیت نقاط داشت. ایستگاههای دائمیGPS می‌توانند چنین مشاهداتی را فراهم نمایند. در بخش ابتدایی این تحقیق از سری‌های زمانی 19 ایستگاه دائمی GPS در منطقه‌ی واشینگتن استفاده شده‌است. با آنالیز همزمان مشاهدات مشترک، میزان جابه‌جایی‌ها در سه راستا به‌دست آمدند. طبق نتایج به دست آمده، دقت برآورد جابه‌جایی‌های مسطحاتی5/3 برابرِ دقت برآورد جابه‌جایی‌های ارتفاعی است. در بخش بعدی نیز از روش لاگرانژی برای آنالیز تغییر شکل استفاده شده‌است. در حالت کلی با تعمیم مدل ریاضی این روش، از حالت دو بعدی به سه بعدی، امکان ناپایداری مسئله و وردا شدن نتایج وجود دارد. نتایج این مقاله نشان می‌دهد که لزوماً تعمیم مدل به حالت سه بعدی نمی‌تواند منجر به ناپایداری مسئله گردد.به نظر می‌رسد که موقعیت مناسب نقاط نسبت به هم و توپوگرافی منطقه مانع از بدوضع شدن ماتریس ضرایب شده‌است. نکته‌ی مهمی که وجود دارد این است که : در هر دو حالت دو بعدی و سه بعدی آنالیز تغییر شکل، الگوهای رفتاریی منطقه با هم همخوانی دارند. این میزان همخوانی در بیشتر ایستگاه‌ها دیده می‌شود. اما به لحاظ مقداری این همخوانی وجود ندارد و شاهد تفاوت جدی بین مقادیر اصلی مسطحاتی تانسور کرنش و مقادیر اتساع (فشارش)، حتی تا دو رقم اعشار می‌باشیم.این میزان اختلاف می‌تواند ناشی از در نظر نگرفتن مولفه ارتفاعی در بررسی تغییر شکل به صورت دو بعدی باشد.

واژه‌های کلیدی: سری‌های زمانی، اعداد شرط، مسئله بدوضع، اتساع
متن کامل [PDF 1187 kb]   (1227 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي |
دریافت: 1395/3/23 | پذیرش: 1395/3/23 | انتشار: 1395/3/23
فهرست منابع
1. [1] Bock Y, et al (1997) Southern California Permanent GPS Geodetic Array: Continuous measurements of regional crustal deformation between the 1992 Landers and 1994 Northridge earthquakes. J Geophys Res 102(B8):18013–18033 [DOI:10.1029/97JB01379]
2. [2] Zhang J, Bock Y, Johnson H, Fang P, Williams S, Genrich J, Wdowinski S, Behr J (1997)Southern California permanent GPS geodetic array: error analysis of daily position estimates and sitevelocitties. J Geophys Res 102:18035–18055 [DOI:10.1029/97JB01380]
3. [3] E. Calais, "Continuous GPS measurements across the Western Alps, 1996–1998," Geophysical Journal International, vol. 138, no. 1, pp. 221–230, 1999. [DOI:10.1046/j.1365-246x.1999.00862.x]
4. [4] A. Mao, C. G. A. Harrison, and T. H. Dixon, "Noise in GPS coordinate time series," Journal of Geophysical Research, vol. 104, no. B2, pp. 2797–2816, 1999. [DOI:10.1029/1998JB900033]
5. [5] S. D. P. Williams, Y. Bock, P. Fang, P. Jamason, R. M. Nikolaidis, L. Prawirodirdjo, M. Miller, and D. J.Johnson, "Error analysis of continuous GPS position time series," Journal of Geophysical Research, vol.109, no. B3, p. B03412, 2004. [DOI:10.1029/2003JB002741]
6. [6] Langbein, J. and H. Johnson (1997). "Correlated errors in geodetic time series: Implications for time‐dependent deformation." Journal of Geophysical Research: Solid Earth (1978–2012) 102(B1): 591-603.
7. [7] Dong, D., P. Fang, Y. Bock, M. K. Cheng, and S. Miyazaki (2002), "Anatomy of apparent seasonal variations from GPS-derived site position time series", J. Geophys. Res., 107(B4), 2075,doi:10.1029/2001JB000573. [DOI:10.1029/2001JB000573]
8. [8] van Dam TM, Wahr J (1987) Displacements of the Earth's surface due to atmospheric loading: Effects on gravity and baseline measurements. J Geophys Res 92:1281–1286 [DOI:10.1029/JB092iB02p01281]
9. [9] van Dam, T., J. Wahr, P. C. D. Milly, A. B. Shmakin, G. Blewitt, D. Lavalle’e, and K. M. Larson (2001),Crustal displacements due to continental water loading, Geophys. Res. Lett., 28(4), 651– 654. [DOI:10.1029/2000GL012120]
10. [10] StewartMP, Penna NT, Lichti DD (2005)." Investigating the propagation mechanism of unmodelled systematic errors on coordinate time series estimated using least squares". J Geod 79:479–489. doi:10.1007/s00190-005-0478-6 [DOI:10.1007/s00190-005-0478-6]
11. [11] Penna NT, KingMA, StewartMP (2007)." GPS height time series: Shortperiod origins of spurious long period signals". J Geophys Res 112(B02402). doi:10.1029/2005JB004047 [DOI:10.1029/2005JB004047]
12. [12] Penna, N. and M. Stewart (2003). "Aliased tidal signatures in continuous GPS height time series." Geophysical Research Letters 30(23). [DOI:10.1029/2003GL018828]
13. [13] Collilieux, X., et al. (2007). "Comparison of very long baseline interferometry, GPS, andsatellite laser ranging height residuals from ITRF2005 using spectral and correlation methods." Journal of Geophysical Research: Solid Earth (1978–2012) 112(B12).
14. [14] A. Amiri-Simkooei, "Least-Squares estimation of variance components, theory and GPS applications," Doctoral dissertation, Delft University of Technology, Netherlands, 2007.
15. [15] H. Sadeghi and B. Vosooghi, Estimation of velocity of displacement using GPS time series (Khorasan province) and maximum likelihood method, Geomatics meeting, Tehran, 2010. (Persian
16. [16] Grafarend, E. W. (1986): Three-dimensional deformation analysis: Global vector spherical harmonic and local element representation: Tectonophysics, 130: 337-359. [DOI:10.1016/0040-1951(86)90124-1]
17. [17] Brunner F.K., 1979, "On the analysis of geodetic networks for the determination of the incremental strain tensor." Survey Review XXV 192:56-67. [DOI:10.1179/sre.1979.25.192.56]
18. [18] Voosoghi, B. (2000) , Intrinsic Deformation Analysis of the Earth Surface Based on 3-Dimensional Displacement Fields Derived From Space Geodetic Measurements. PhD thesis, Institute of Geodesy,Universit¨at Stuttgart, Germany.
19. [19] Hossainali , M. M. (2005), "A Comprehensive Approach to the 3D-Analysis of Deformation", Ph.D. Thesis, TU-Darmstadt.
20. [20] Amiri-Simkooei, A. (2009). "Noise in multivariate GPS position time-series." Journal of Geodesy 83(2): 175-187. [DOI:10.1007/s00190-008-0251-8]
21. [21] Zhang, J., et al. (1997). "Southern California Permanent GPS Geodetic Array: Error analysis of daily position estimates and site velocities." Journal of Geophysical Research 102(B8): 18035-18018,18055
22. [22] Mao, A., et al. (1999). "Noise in GPS coordinate time series." Journal of Geophysical Research: Solid Earth (1978–2012) 104(B2): 2797-2816.
23. [23] Johnson, H. and F. Wyatt (1994). "Geodetic network design for fault-mechanics studies."Manuscripta geodaetica 19(5): 309.
24. [24] B. Schaffrin, "Best invariant covariance component estimators and its application to the generalize multivariate adjustment of heterogeneous deformation observations," Journal of Geodesy, vol. 55, no. 1, pp. 73–85, 1981. [DOI:10.1007/BF02527035]
25. [25] P. J. G. Teunissen and A. R. Amiri-Simkooei, "Least-squares variance component estimation," Journal of Geodesy, vol. 82, no. 2, pp. 65–82, 2008. [DOI:10.1007/s00190-007-0157-x]
26. [26] A. R. Amiri-Simkooei, "Noise in multivariate GPS position time-series," Journal of Geodesy, vol. 83, no. 2,pp. 175–187, 2009. [DOI:10.1007/s00190-008-0251-8]
27. [27] Chen, R. (1991). On the horizontal crustal deformations in Finland. Helsinki, Finish Geodetic Institute.
28. [28] Hossainali, M.M., Becker, M., E. Groten E. (2011): Comprehensive Approach to the Analysis of the 3D Kinematics Deformation with application to the Kenai Peninsula, Journal of Geodetic Science.XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 3، شماره 3 - ( 9-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها