:: دوره 9، شماره 3 - ( 9-1400 ) ::
جلد 9 شماره 3 صفحات 57-39 برگشت به فهرست نسخه ها
شناسایی تغییرات و مناطق پرخطر در محدوده معدن زغال‌سنگ گانو با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای از سال 2000 تا 2020 (شمال‌غرب دامغان)
احمد رجبی، رضا شاه حسینی*
دانشگاه تهران
چکیده:   (938 مشاهده)
در معادن زغال‏سنگ، آتش‏سوزی و انفجار ناشی از افزایش دما و تراکم بالای زغال‏سنگ، محتمل‏ترین خطر است. با توجه به سست بودن لایه‏های زمینی حاوی زغال‏سنگ، خطرات ناشی از ریزش تونل‏های استخراجی نیز وجود دارد. بنابراین، جهت مدیریت خطر در معادن زغال‏سنگ، باید مدل خطر در این مناطق را بصورت دوره‏ای مطالعه نمود. هدف از این تحقیق بررسی جامع تغییرات منطقه به منظور معرفی بخش‏هایی از محدوده معدنی است که در اثر تغییرات حرارتی سطحی و ارتفاعی، در معرض خطر می‏باشند. در مطالعه حاضر شناسایی تغییرات حرارتی در معدن زغال‏سنگ گانو از سال 2000 تا 2020 با استفاده از داده‏های ماهواره‏ای لندست و تغییرات ارتفاعی سطحی معدن بین سال‏های 2014 تا 2020 با استفاده از داده‏های راداری سنتینل1 ، در شمال غرب دامغان انجام شده است. در این تحقیق ابتدا بخش‏هایی از محدوده مورد مطالعه که تراکم لایه‏های زغال‏سنگ در آنجا زیاد هست با استفاده از شاخص نرمال شده دو باند داده‏های لندست (باندهای SWIR1 و SWIR2) و حدآستانه تجربی 06/0 تعیین شد. همچنین دمای سطح زمین (LST) با استفاده از رابطه پلانک و داده‏های لندست برآورد شد. مقادیر حد آستانه LST برای هر دو سال جهت تشخیص پیکسل‏های دارای خطرآتش تخمین زده شد. با استفاده از تداخل‏سنجی راداری و تصاویر سال 2014 و 2020 ماهواره سنتینل1 منطقه، مدل ارتفاعی رقومی و تغییرات ارتفاعی محدوده معدن استخراج گردید. بیشترین فرونشست حدود 9 سانتی متر بدست آمد که در بازدید میدانی این قسمت دچار ریزش و باعث ایجاد تلفات شده بود.
واژه‌های کلیدی: زغالسنگ، خطر آتش، LST، Landsat، Sentinel1
متن کامل [PDF 2720 kb]   (271 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: سنجش از دور
دریافت: 1400/2/4 | پذیرش: 1400/9/7 | انتشار: 1400/9/30
فهرست منابع
1. [1] H. Heidari, "Iranian Coal Tectonics", First Coal National Congress, Shahroud, 2012.
2. [2] K. Brooks, and D. Glasser, "A Simplified Model of Spontaneous Combustion in Coal Stockpiles", Fuel 65: 1035-1041, 1986. [DOI:10.1016/0016-2361(86)90163-8]
3. [3] K. Brooks, V. Balakotaiah, and D. Luss, "Effect of Natural Convection on Spontaneous Combustion of Coal Stockpiles", AIChE Journal 34 (3): 353-365, 1988. [DOI:10.1002/aic.690340302]
4. [4] J. N. Carras, S. J. Day, A. Saghafi, and D. J. Williams, "Greenhouse Gas Emissions from Low-Temperature Oxidation and Spontaneous Combustion at Open-Cut Coal Mines in Australia", International Journal of Coal Geology 78 (2): 161-168, 2009. [DOI:10.1016/j.coal.2008.12.001]
5. [5] R. V. K. Singh, "Spontaneous Heating and Fire in Coal Mines", Procardia Engineering 62: 78-90, 2013. [DOI:10.1016/j.proeng.2013.08.046]
6. [6] C. Kuenzer, and G. B. Stracher, "Geomorphology of Coal Seam Fires", Geomorphology 138 (1): 209-222, 2012. [DOI:10.1016/j.geomorph.2011.09.004]
7. [7] P. K. Gangopadhyay, "Coal Fire Detection and Monitoring in Wuda North China-A Multi- Spectral and Multi-Sensor TIR Approach", MSc Thesis, International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation, Enschede, Netherlands, 19p, 2003.
8. [8] E. A. Wrigley, "Energy and the English Industrial Revolution", Cambridge: Cambridge University Press, 2010. [DOI:10.1017/CBO9780511779619]
9. [9] C. Kuenzer, and G. B. Stracher, "Geomorphology of Coal Seam Fires", Geomorphology 138 (1): 209-222,2012. [DOI:10.1016/j.geomorph.2011.09.004]
10. [10] R. Kumar, S. Sharma, and S. Muniyan. "Environmental Issues of Coal Mines and Its Allied Industries : Volume - I", In International Conference and Exhibition on Energy & Environment : Challenges & Opportunities: 332-339. Vol. 1. New Delhi,2019.
11. [11] C. Kuenzer, C. Hecker, J. Zhang, S. Wessling, and W. Wagner, "The Potential of Multidiurnal MODIS Thermal Band Data for Coal Fire Detection", International Journal of Remote Sensing 29 (3): 923-944, 2008. [DOI:10.1080/01431160701352147]
12. [12] E. Vermote, C. Justice, M. Claverie, and B. Franch, "Preliminary Analysis of the Performance of the Landsat 8/OLI Land Surface Reflectance Product", Remote Sensing of Environment 185: 46-56, 2016. [DOI:10.1016/j.rse.2016.04.008]
13. [13] B. Praveen, and D. Gupta, "Multispectral-TIR Data Analysis by Split Window Algorithm for Coal Fire Detection and Monitoring", International Journal of Humanities and Social Science Invention 6 (5): 7-19, 2017.
14. [14] S. Biswal, S. Gorai, "Change detection analysis in coverage area of coal fire from 2009 to 2019 in Jharia Coalfield using remote sensing data", International Journal of Remote Sensing 41(24):9545-9564, 2020. [DOI:10.1080/01431161.2020.1800128]
15. [15] A. Bhattacharya, and S. Reddy, "Underground and Surface Coal Mine Fire Detection in India's Jharia Coal Field Using Airborne Thermal Infrared Data", Asian Pacific Remote Sensing Journal 7: 59-73, 1994.
16. [16] C. S. S. Reddy, S. K. Srivastav, and A. Bhattacharya, "Application of Thematic Mapper Short Wavelength Infrared Data for the Detection and Monitoring of High Temperature Related Geoenvironmental Features", International Journal of Remote Sensing 14 (17): 3125-3132, 1993. [DOI:10.1080/01431169308904425]
17. [17] P. K. Gangopadhyay, B. Maathuis, and P. V. Dijk, "ASTER-Derived Emissivity and Coal-Fire Related Surface Temperature Anomaly: A Case Study in Wuda, North China", International Journal of Remote Sensing 26 (24): 5555-5571, 2005. [DOI:10.1080/01431160500291959]
18. [18] S. Wessling, C. Kuenzer, W. Kessels, and M. W. Wuttke, "Numerical Modeling for Analyzing Thermal Surface Anomalies Induced by Underground Coal Fires", International Journal of Coal Geology 74 (3-4): 175-184, 2008. [DOI:10.1016/j.coal.2007.12.005]
19. [19] L. Giglio, I. Csiszar, A. Restas, J. T. Morisette, W. Schroeder, D. Morton, and C. O. Justice, "Active Fire Detection and Characterization with the Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer (ASTER)", Remote Sensing of Environment 112 (6): 3055-3063, 2008. [DOI:10.1016/j.rse.2008.03.003]
20. [20] R. K. Mishra, P. P. Bahuguna, and V. K. Singh, "Detection of Coal Mine Fire in Jharia Coal Field Using Landsat-7 ETM+ Data", International Journal of Coal Geology 86 (1): 73-78, 2011. [DOI:10.1016/j.coal.2010.12.010]
21. [21] X. Yu, X. Guo, and Z. Wu, "Land Surface Temperature Retrieval from Landsat-8 TIRS Comparison between Radiative Transfer Equation-Based Method, Split Window Algorithm and Single Channel Method", Remote Sensing 6 (10): 9829-9852, 2014. [DOI:10.3390/rs6109829]
22. [22] W. Schroeder, P. Oliva, L. Giglio, B. Quayle, E. Lorenz, and F. Morelli, "Active Fire Detection Using Landsat −8/OLI Data", Remote Sensing of Environment 185: 210-220, 2016. [DOI:10.1016/j.rse.2015.08.032]
23. [23] T. Wang, J. Shi, Y. Ma, L. Husi, E. Comyn-Platt, D. Ji, T. Zhao, and C. Xiong, "Recovering Land Surface Temperature under Cloudy Skies considering the Solar-Cloud-Satellite Geometry: Application to MODIS and Landsat-8 Data", Journal of Geophysical Research: Atmospheres 124 (6): 3401-3416, 2019. [DOI:10.1029/2018JD028976]
24. [24] S. Yan, K. Shi, Y. Li, J. Liu, "Integration of Satellite Remote Sensing Data in Underground Coal Fire Detection: A Case Study of the Fukang Region, Xinjiang, China", Frontiers of Earth Science 14 (1): 1-12, 2019. [DOI:10.1007/s11707-019-0757-9]
25. [25] G. Forkuor, T. Ullmann, M. Griesbeck, "Mapping andMonitoring Small-ScaleMining Activities in Ghana using Sentinel-1 Time Series (2015-2019)", Remote Sens, 12, 911,2020. [DOI:10.3390/rs12060911]
26. [26] "Using the USGS Landsat 8 product." Accessed: Mar. 29, 2017. [Online].
27. [27] S. A. Drury, "Image Interpretation in Geology", London, U.K.: Chapman & Hall, 1993.
28. [28] J. Mukherjee, J. Mukherjee, D. Chakravarty, S. Aikat, "A Novel Index to Detect Opencast Coal Mine Areas From Landsat 8 OLI/TIRS", IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing PP(99):1-7, 2019. [DOI:10.1109/JSTARS.2019.2896842]
29. [29] J. A. Sobrino, J. C. Jimenez-Munoz, G. Soria, M. Romaguera, L. Guanter, J. Moreno, A. Plaza, and P. Martinez, "Land Surface Emissivity Retrieval from Different VNIR and TIR Sensors."IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing 46 (2): 316-327, 2008. [DOI:10.1109/TGRS.2007.904834]
30. [30] D. Skoković, J. A. Sobrino, J. C. Jimenez-Munoz, G. Soria, Y. Julien, C. Mattar, and J. Cristobal,"Calibration and Validation of Land Surface Temperature for Landsat 8-TIRS Sensor TIRS Landsat -8 Characteristics." LPVE (Land Product Validation and Evolution): ESA/ESRIN 27, 2014.
31. [31] T. N. Carlson, and D. A. Ripley, "On the Relation between NDVI, Fractional Vegetation Cover,and Leaf Area Index." Remote Sensing of Environment 62 (3): 241-252, 1997. [DOI:10.1016/S0034-4257(97)00104-1]
32. [32] J. A. Sobrino, J. C. Jimenez-Munoz, and L. Paolini, "Land Surface Temperature Retrieval from Landsat TM 5." Remote Sensing of Environment 90 (4): 434-440, 2004. [DOI:10.1016/j.rse.2004.02.003]XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 3 - ( 9-1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها