نشریه علمی-پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تلاش جهت تحقیق و توسعه فناوری‌های مرتبط با اخذ، پردازش و ارائه داده های مکانی، فعالیتی کلیدی جهت برنامه ریزی و پیشبرد اهداف جاری کشور، محسوب می شود. دانشکده مهندسی نقشه بردای دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بعنوان اولین دانشکده نقشه برداری کشور، با حضور اساتید برجسته و متخصص در زمینه های مختلف علوم ژئوماتیک، بعنوان معتبرترین مرکز توسعه و تولید علم و فن در زمینه سنجش از دور و GIS در کشور به حساب می آید. در سال 1390 نیز قطب علمی «فناوری اطلاعات مکانی» با استناد بر دستاوردهای غنی و منحصر به فرد این دانشکده تأسیس گردید. بر این اساس و به منظور نیل به اهداف مشخص دانشکده، ایجاد نشریه ای با محتوای مرتبط با مباحث علمی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی در این دانشکده دردستور کار قرار گرفته است.
 اهداف :
  • گسترش و ارتقاء پژوهش و انتشار نتایج پژوهشهای علمی در زمینه مهندسی نقشه برداری و فناوری اطلاعات مکانی  
  • توسعه دانش تخصصی و ایجاد شرایط رقابتی بین محققین جوان در زمینه‌های لازم جهت انجام فعالیت‌های بین رشته‌ای 
  •  ایجاد بستری مناسب جهت شکوفایی خلاقیت و نوآوری محققین و استعدادهای درخشان کشور در زمینه مهندسی نقشه برداری و فناوری اطلاعات مکانی
  • شکل‌گیری اندیشه‌های جدید و راه‌گشا ناشی از هم‌اندیشی و به اشتراک‌گذاری ایده‌های نوین تبادل نظر اندیشمندان و متخصصین همچنین تقابل و هم‌اندیشی با متخصصان رشته‌های مختلف که می-توانند تولیدکنندگان و کاربران علوم مرتبط با موضوع باشند  
  • ارتقاء کیفیت نهایی محصولات و خدمات مهندسی فناوری اطلاعات مکانی
نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی-پژوهشی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی:
http://jgit.kntu.ac.ir/find-1.42.12.fa.html
برگشت به اصل مطلب